Read 18 plus manwha Novels

Completed
Husband for Rent R-18

Husband for Rent R-18

Nalzen Villarreal is the epitome of beauty. Behind that beautiful face is a darker side of her. She is a spoiled brat daughter from a rich family. Her parents died, leaving a last will and testament. Stating that she needs to get married to inherit their Company. Her boyfriend Nathan is not yet ready to marry her. Then she found the perfect Husband for Rent that will turn her life upside down... Aaron Montgomery, who turned out to be the most famous International Multi- Billionaire Business Tycoon. Meeting him, her life has never been the same again. Is she ready for the twisted game of love? Find out...
Completed
Book 1: The Secret Mafia Boss R-18

Book 1: The Secret Mafia Boss R-18

She ran away from home, leaving with anger inside her heart. She will never accept his father's mistress to become the legal wife after her mom died. Alone, lost, hungry and desperate. She met the young and wild Lance Angelo Vergara. They shared a night with full of passion... Ashamed of what she did. Nathalie Audrey Falcon leave without saying goodbye. Leaving Lance in so much rage and burning desire. After 6 years, their path crossed again. The Forgotten Desire that they felt a long time ago, ignites... Lance will never forget the night that they had and chased her. But it will never be the same again... She is already married, with a twin. Hiding something... And he has a secret... That will about to be revealed...
Ongoing
The Mafia Lord Kiss R-18

The Mafia Lord Kiss R-18

Si Winter Angeles ay isang masunurin ,mabait ,maganda at may magandang pangangatawan Siya ay nag- iisang anak Ng pinakamayaman sa kanilang probinsya, kinse anyos palang Siya Ng mamatay Ang kanyang MgA magulang dahil sa Isang aksidenteng nangyari sa kanyang MgA magulang. Tinulungan Siya Ng kanyang tiyahin na maayos Ang libing Ng kanyang mgA magulang, Pagkatapos Ng libing ay biglang nagbago Ang pakikitungo sa kanya Ng tiyahin. Ginawa Nila siyang alila o' katulong sa mismong Bahay Nila, May tatlong anak na puro babae Ang tiyahin at kasalukuya'ng nakatira Sila lahat sa kanilang Bahay,at ginawang alila. Mayaman Ang kanyang MgA magulang ngunit dahil sa gahaman Niyang tiyahin ay Wala ni singko'ng duling Ang napunta sa kanya, Kahit Ang tangi'ng alala Niya sa kanyang yumaong mga magulang ay kinuha din Ng tiyahin,at ginawang katulong Kasama Ang mgA anak nito . Pinapagawa lahat Ng trabaho sa kanya,kahit Ang paglalaba Ng kanilang maruruming damit ay sa kanya pinapagawA,Pinagluluto Niya Ng pagkain Ang mgA ito,Halos Hindi na Siya makakain Ng maayos dahil Wala silang itinitirang pagkain,Nag - titiis na lamang Siya sa tira-tirang pagkain, Kahit gusto na Niyang Iwan Ang Ang kanilang Bahay ,ngunit Hindi Niya magawa dahil sa masasayang alala Nila Ng kanyang mgA magulang . Isang araw naglilinis Siya sa dati Niyang silid na kwarto na Ng kanyang pinsa'ng si Mona ,Nasagi Niya Ang maliit na box na nakapatong sa ibabaw Ng cabinet habang Siya ay nagpunas kaya nahulog ito,namukhaan Niya Ang nawawalang kwintas na regalo sa kanya Ng yumaong mga magulang noong huling kaarawan Niya, Napaupo na lamang Siya sa kama dahil sa Galit Niya sa kanyang pinsan habang naglalandasan Ang kanyang MgA luha,Pumasok Ang kanyang pinsa'ng si Mona at tinanong Siya kung bakit hawak Niya Ang kwintas daw nito,tiningnan lamang Niya Ng nakakamatay Ng tingin , Gusto Niyang sugurin at isampal sa pagmumukha Ng pinsan na sa kanya Ang kwintas na iyon ngunit pinigilan lamang niya Ang sarili dahil Hindi Niya Gawain Ang makipag- away. ,Ang Hindi Niya napaghand
See All

Hot Tags

arrogant idiotamong us swordbakugou x ocbl vampireborder copy and pastebest age gap romance bookscrazy one night stand storiesclassic lyricscorny jokes tagalog tanongdwight x tricksterel protagonistafifty shades books in orderfantasy romance novels 2015goerge not foundgood vibes novelinside lydias assjealous possessive husband booksmoney heist booknimra ahmed novel listone piece buddhaprincess alenaread overgeared novelsafe words for shiftingsupernatural rpsthe ten realmstransmigration cyberpunkthe beginning of the end bookyuri mangas to readzarbon power level25 science novels that your students will love